RTU viesojas Gvinejas-Bisavas valsts, ārlietu, starptautiskās sadarbības un kopienu ministre

Lai iepazītos ar studiju un zinātnes vidi Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) studentu pilsētiņā Ķīpsalā, 7. februārī RTU viesojās Gvinejas-Bisavas valsts, ārlietu, starptautiskās sadarbības un kopienu ministre Suzi Karla Barboza (Suzi Carla Barbosa). Viņa tikās ar universitātes vadību un, apmeklējot laboratorijas, iepazinās ar tehnisko nodrošinājumu, kas tiek izmantots studiju, zinātnes un inovācijas jomā.

RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna ieskicēja RTU īstenotās aktivitātes pētniecībā, akcentējot RTU dažādu fakultāšu zinātnieku sadarbību starpdisciplināru pētījumu īstenošanā tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās sešos zinātniskajos virzienos – enerģija un apkārtēja vide, pilsētas un attīstība, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, transports, materiāli, procesi un tehnoloģijas, drošība un aizsardzība.

Tāpat augstā viese apmeklēja Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratoriju, kur BIF Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktore asociētā profesore Linda Mežule demonstrēja tajā esošo tehnisko nodrošinājumu, kas tiek izmantots visu studiju līmeņu studējošo mācībās un starptautisko pētniecības projektu īstenošanā.

Foto: Vitālijs Vinogradovs